بازگشت گروه کار مدیریت تطبیقی سیلاب
  
    < گروه کار مدیریت تطبیقی سیلاب   < اعضاي اصلي   < 


گروه‌ کار مدیریت تطبیقی سیلاب

 

 

 

 

 

اهم فعالیت‌ها:

 

 

چاپ و انتشار کتاب‌های تخصصی در زمینه سیلاب - انتشارات کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی - گروه کار بین‌المللی سیلاب

 • Flood Control in The World-1977
 • State-of-The-Art Irrigation Drainage and Flood Control -1978
 • Manual of Flood Control - Methods and Practices- 1983
 • NON-Structural Aspects of Flood Mnagement In India - 1994  
 • NON-Structural Aspects of Flood Mnagement In Bangladesh- 1995
 • Manual on Non-Structural Approaches to Flood Management  -1999
 • Environmental Impacts of Flood Control, Drainage and Irrigation Projects in Bangladesh- 1999
 • Manual om Planning of Structural  Approaches  of Flood Management  - 2005

 

چاپ و انتشار کتاب‌های تخصصی در زمینه سیلاب - انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

 

 • راهنمای روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب - 1379
 • پیش‌بینی و هشدار سیل - 1385
 • راهنمای برنامه‌ریزی رهیافت‌های سازه‌ای مدیریت سیلاب - در دست چاپ

 


برگزاری کارگاه‌های فنی

 • کارگاه فنی روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت سیلاب - 1379
 • کارگاه فنی همزیستی با سیلاب - 1385
 • کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب - 1386

 

 

اسامي اعضاي فعلي اين گروه كار به شرح زير مي‌‌‌باشد:

 • دکتر کامران امامی (رئیس گروه کار)
 • دكتر سیدعلی چاوشیان
 • مهندس سلیمان امامی
 • خانم مهندس مرادی
 • مهندس برخوردار
 • مهندس غزال جعفری
 • مهندس سحر نوروزی
 • مهندس اخوان
 • دکتر حیدری
 • دکتر نوری
 
 
     
     
 

  

 

 

کامران امامی (رئيس)

سیدعلی چاوشیان

سلیمان امامی

     

مهندس مرادی

مهندس برخوردار

غزال جعفری

 

  

  

نوری

اخوان

حیدری

  

 

 
 

 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia