بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 02/04/1399
15: 21  : ساعت
نوع مطلب: خبر

آغاز به کار کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین
آغاز به کار کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین
آغاز به کار کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین


 

در روز یکشنبه 25 خرداد ماه سال جاری با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط و دانشگاه های استان، اعضای اصلی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان قزوین و معاونان و مدیران شرکت آب منطقه‌ای قزوین و با حضور ویدئو کنفرانسی دبیرکل و دبیر اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان قزوین شروع به کار کرد.

در این مراسم مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با اشاره به شبکه‌ آبیاری و زهکشی دشت قزوین که یکی از منحصر بفرد ترین شبکه های کشور می باشد و  شبکه‌ آبیاری و زهکشی در حال اجرای سد نهب و پتانسیل های موجود در بخش های مختلف استان اعم از دولتی، خصوصی، دانشگاهی و تحقیقاتی، تشکیل کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی در استان قزوین را امری ضروری و مهم برای مشارکت و همفکری کلیه نخبگان و محققان منطقه و گسترش فعالیت های علمی، فنی در راستای پیشبرد اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی دانستند.

 

 

مهندس یداله ملکی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین همچنین درخواست نمودند در خصوص نیازهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با مسائل کمیته، علی‌الخصوص شرکت آب منطقه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی، در کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی، بررسی‌های لازم انجام گردد تا بتوان دوره‌های آموزشی مفید و کاربردی که حلقه گمشده در بین این دو دستگاه می‌باشد را اجرایی نمود و در این راستا ارتباط بین صنعت و دانشگاه را بهبود بخشید. ایشان اظهار داشتند در خصوص مسائل پساب و آب های نامتعارف در سطح استان قزوین، کمیته منطقه ای می تواند با توجه به ظرفیت های موجود در استان، در راستای برنامه ریزی در  این رابطه و ایجاد امنیت آبی و غذایی اقدام نماید.

همچنین ایشان با توجه به حضور مدیران دستگاه های اجرایی و رئسای دانشگاه های معین استان در این جلسه اظهار امیدواری کردند که دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان حمایت و پشتیبانی های لازم را از همه جوانب از کمیته منطقه ای داشته باشند و بتوان حتی از پتانسیل های این کمیته به عنوان بازوی کمکی و ارشادی بهره برد.

مهندس مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز در این آیین، ضمن تشریح فعالیت ها و اهداف کمیته ملی آبیاری و زهکشی، اظهار داشتند با توجه به پتانسیل های بسیار خوب استان قزوین تشکیل کمیته منطقه ای را در این استان امری ضروری و تشکیل آن را در گسترش فعالیت‌های کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در استان‌ها و پيگيري‌ مصوبات‌ گروه‌هاي‌ كار مربوطه و به دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ از مسايل‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور مهم دانست. ایشان توضیحاتی را در خصوص ایجاد کارگروه های تخصصی در کمیته منطقه ای بر مبنای مسائل محلی و منطقه ای، انتشار یافته های استانی و تالیف کتاب و انتشار خبرنامه ارائه نمودند. وی همچنین تأثیرگذاری بیشتر در فرآیندهای تصمیم‌گیری دستگاه‌‌های اجرایی، ارتقای سطح علمی کارشناسان آبیاری و زهکشی استان از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی و شناسایی و ثبت سازههای تاریخی استان را از جمله وظایف حائز اهمیت کمیته منطقه ای بر شمردند. مهندس احسانی بر ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی استان شامل شرکت آب منطقه‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبرد برنامههای کمیته منطقهای تاکید نمودند. در این راستا دکتر نوروزی دبیر اجرایی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در خصوص همکاری این کمیته در پروژه ثبت سازه های تاریخی آب و جایزه صرفه جویی آب توضیحاتی را ارئه نمودند.

در ادامه برخی از مدیران دستگاه های اجرایی و رئسای دانشگاه ها نظرات و پیشنهادات خود را در راستای هر چه بهتر شدن فعالیت های کمیته منطقه ای ارائه نمودند.

دکتر پیمان دانشکار آراسته رئیس کمیته منطقهای آبیاری و زهکشی استان قزوین با تشکر و قدردانی از مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین در اقدام موثر در پیگیری تاسیس و شروع فعالیت علمی و فنی کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین، پتانسیل های علمی و فنی موجود در استان و نحوه اقدام در خصوص فعالیت های استانی، کشوری و بین المللی و برنامه کاری گروه های تخصصی کمیته و اهداف آن‌ها را برشمردند.

در ادامه دبیر اجرایی کمیته منطقه آبیاری و زهکشی استان قزوین مهندس شیما کبیری اقدامات انجام شده برای شروع به کار کمیته و نحوه انتخاب اعضای کمیته بر طبق اساسنامه کمیته های منطقه ای آبیاری و زهکشی و هماهنگی‌های انجام شده با دبیرخانه کمیته ملی را برای حاضرین جلسه تشریح نمودند.

در این مراسم، بر اساس ابلاغ‌های صادره از کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دکتر پیمان دانشکار آراسته (رئیس کمیته منطقه‌ای)، دکتر سعید کاظمی، دکتر افشین یوسف گمرکچی، دکتر مسعود سلطانی، مهندس علیرضا لشگری، مهندس محمد مهدی رحمانی، مهندس سمیه غفاری پله شاهی، مهندس عباد مهدوی و مهندس شیما کبیری (دبیر اجرایی کمیته منطقهای) به عنوان اعضای اصلی کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی استان قزوین معرفی شدند و احکام ایشان توسط مهندس ملکی رئیس مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین، مهندس بیرانوند مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و دکتر پیمان دانشکار آراسته رئیس کمیته منطقه‌ای،  تقدیم شد.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia