بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 12/07/1402
12: 31  : ساعت
نوع مطلب: خبر

کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی بهترین مقاله سال ۲۰۲۲ مجله آبیاری و زهکشی را معرفی کرد.
کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی بهترین مقاله سال ۲۰۲۲ مجله آبیاری و زهکشی را معرفی کرد.


 
کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی بهترین مقاله سال ۲۰۲۲ مجله آبیاری و زهکشی را معرفی کرد.
 
این مقاله پژوهشی با موضوع کاربرد باکتری‌های محرک رشد برای جلوگیری از ایجاد زیست لایه در سامانه‌های آبیاری میکرو است که توسط محققان چینی تهیه و منتشر شده است.
 
 
عنوان مقاله
 
 
Bacillus amyloliquefaciens application to prevent biofilms in reclaimed water microirrigation systems
 
By: Jiaxin Wen, Yang Xiao, Peng Song, Bo Sun, Tahir Muhammad, Lianghe Ma, An Waier Aosiman, Yunkai Li
 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia