بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 02/08/1402
08: 12  : ساعت
نوع مطلب: خبر

جلسه مشترک کار گروه توسعه پایدار سامانه‌های آبیاری در مزرعه با معاون محترم آب و خاک وزارت جهادکشاورزی
جلسه مشترک کار گروه توسعه پایدار سامانه‌های آبیاری در مزرعه با معاون محترم آب و خاک وزارت جهادکشاورزی


 
در راستای فعالیت‌های کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها، جناب آقای دکتر دهقانی سانیج بعنوان رئیس گروه کار توسعه پایدار سامانه‌های آبیاری در مزرعه، اقدام لازم برای برگزاری جلسه‌ای با جناب آقای دکتر نیازی (معاون محترم آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی) جهت معرفی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و بررسی زمینه‌های همکاری با معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی را برنامه‌ریزی و هماهنگ نمودند.


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia