بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 03/08/1402
09: 23  : ساعت
نوع مطلب: خبر

معرفی کتاب
معرفی کتاب: پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی
معرفی کتاب: پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی


خلاصه و معرفی کتاب "پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی"

یکی از روش‌هایی که در افزایش راندمان مصرف آب آبیاری اهمیت ویژه‌ای دارد، استفاده از سیستم‌های هوشمند آبیاری در مزرعه است که به‌طور دقیق رطوبت خاک مزارع و وضعیت آب‌وهوا را تعیین می‌کند. سیستم‌‌های مدیریت آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء می‌توانند در دست‌یابی به مصرف بهینه آب و کشاورزی دقیق کمک کنند. صنعـت کشـاورزی در سال‌های اخیـر، بـا استفاده از فناوری‌های ارتباطـات و اطلاعـات به‌ویـژه اینترنت اشیاء پیشـرفت چشـمگیری داشـته اسـت. این سیسـتم کــه مجموعــه‌ای از ابزارهــای متصل‌به‌هم اســت، می‌تواند در زمینه‌هــای مختلـف، داده‌هـا و اطلاعـات را به سهولت و بـا سـرعت و دقـت کامـل انتقـال دهـد. کشـاورزان می‌توانند اطلاعـات مربوطـه را بـا اسـتفاده از تلفن‌هـای همراه و اینترنـت در هـر زمـان و مـکان دریافـت کننـد. به مجموعه این فرایندهای هوشمند، پیشرفته و پیچیده که در راستای تسهیل در کلیه امور کشاورزی و آبیاری گرد هم آمده‌اند، اینترنت اشیاء گفته می‌شود. اینترنت اشیا، فناوری جدیدی است که به‌عنوان یک شبکه جهانی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای قابل تعامل با یکدیگر می‌باشد. همچنین اینترنت اشیاء به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فناوری آینده شناخته ‌شده و موردتوجه بسیاری از صنایع قرار گرفته است. این سیستم کــه احساس، هوش و توانایی فکر کردن، به‌خاطرسپردن، تصمیم گرفتن و واکنش بـه محیط فیزیکی را از مغز انسان الهام می‌گیرد، از قسمت‌های مختلف تشکیل شده است. کتاب حاضر، از پیشینه تا کاربردهای اینترنت اشیاء و تمامی اجزای مربوط به این‌رویکرد در مزرعه را مورد بررسی قرار داده است. سپس کاربرد این مفهوم در علوم کشاورزی و آبیاری به‌ویژه در خودکارسازی و هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری بررسی ‌شده است. در نهایت پیوند و رابطه بین کشاورزی دقیق و هوشمند، آبیاری دقیق و هوشمند و از همه مهم‌تر، کشاورزی و آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء مورد کنکاش قرار گرفته است.

 

این کتاب حاوی مطالب مفیدی در خصوص کشاورزی و آبیاری دقیق و هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء که جزء حوزه‌های کلان فناوری اطلاعات است، می‌باشد. مطالب این کتاب مقدمه‌ای بر اینترنت اشیاء برای رشته‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و فنی (برق و کامپیوتر) می‌باشد. امید است که مطالب ارائه‌شده مورد توجه و استفاده دانشجویان، اساتید، مدیران، کارشناسان علوم آب و کلیه علاقه‌مندان به این موضوع قرار گرفته و بتواند آن‌ها را در دستیابی به مطالب کاربردی و جدید یاری رساند. از آنجایی که هر کار علمی عاری از کم و کاستی و ایراد نمی‌باشد، لذا از خوانندگان این کتاب درخواست می‌شود که در صورت وجود هرگونه ابهام یا اشکال سهوی آن را به مؤلفین اطلاع دهند.

 

شایان ذکر است که کتاب "پیوند اینترنت اشیاء با آبیاری و کشاورزی" به قلم "مسعود پورغلام آمیجی، ایمان حاجی‌راد، خالد احمدالی و عبدالمجید لیاقت" تألیف شده و توسط انتشارات "جهاد دانشگاهی" در سال 1402 به چاپ رسید.

 

 

 www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia