بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 21/12/1402
09: 22  : ساعت
نوع مطلب: خبر

بازدید از سد و شبکه آبیاری استان‌های کهکیلویه - بویر احمد و خوزستان
بازدید از سد و شبکه آبیاری استان‌های کهکیلویه - بویر احمد و خوزستان
بازدید از سد و شبکه آبیاری استان‌های کهکیلویه - بویر احمد و خوزستان


گروه كار توسعه و مدیریت سامانه‌هاي آبیاری كميته ملي آبياري و زهكشي ايران از تاریخ 28 الی 30 بهمن ماه سالجاری از سد و شبکه‌های آبیاری استان‌های کهکیلویه - بویر احمد و خوزستان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید گروه کار از  سد کوثر، سد مارون و شبکه‌های آبیاری و زهکشی زیر دست آن و از شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا بازدید نمودند.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia