بازگشت گروه های کار فنی

به‌ منظور پيگيري‌ مصوبات‌ گروه‌هاي‌ كار كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ و بدست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ ازمسايل‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور، ايجاد كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ شد. بنابر اين‌ به‌ پيشنهاد هيئت‌ اجرايي‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ در نه‌ استان‌ مهم‌ كشور كميته‌ منطقه‌اي‌ داير شد.
در ادامه‌ براي‌ انجام‌ يكنواخت‌ كارها در سطح‌ كشور و جلوگيري‌ از كارهاي‌ تكراري‌ هيئت‌ اجرايي‌ مبادرت‌ به‌تهيه‌ شرح‌ وظايفي‌ براي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ نموده‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شورايعالي‌ نيز رسيده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اين‌كميته‌ها با جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و شناسنامه‌ طرح‌هاي‌ آبي‌ استان‌هاي‌ مربوطه‌، و انتقال‌ سياست‌هاي‌ گروه‌هاي‌كار كميته‌ ملي‌ مي‌توانند خدمت‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ نمايند. اسامي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ در زير آمده‌ است‌.
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ خوزستان‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ خراسان
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ آذربايجان‌شرقي‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ آذربايجان‌غربي‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ كرمانشاه‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ اصفهان‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مازندران‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ گيلان‌
كميته‌ منطقه‌اي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ كرمان
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia