بازگشت اخبار

   سال :      ماه :   آرشیو اخبار


1402/08/06

1402/08/03

1402/08/02

1402/07/12

1402/07/08

1402/02/06

1402/08/06
کارگاه بین‌المللی زهکشی

⌛️ زمان: ۱۰ لغایت ۱۲ خرداد ۱۴۰۳

🌱 مکان: دوشنبه، تاجیکستان

کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی


ادامه خبر
1402/08/03
ادامه خبر
1402/08/02
جلسه مشترک کار گروه توسعه پایدار سامانه‌های آبیاری در مزرعه با آقای دکتر نیازی معاون محترم آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در دهم مهر ماه.

🔸 این جلسه با هدف توسعه همکاری‌ها و آگاهی از نیازهای وزارت جهادکشاورزی در مدیریت آب در مزرعه برگزار شده است.ادامه خبر
1402/07/12
ادامه خبر
1402/07/08
ادامه خبر
1402/02/06
ادامه خبر
1401/12/28
ادامه خبر
1401/12/03
ادامه خبر
1401/11/17
An Overview of the Concepts of Irrigation Efficiency
ادامه خبر
1401/11/17
دی ماه 1401ادامه خبر
1401/10/10
ادامه خبر
1401/06/19
جلد نخست-وضع موجود آب و خاک و جلد دوم معیارهای طراحی زهکشیادامه خبر
1401/06/15
ادامه خبر
1401/06/15
ادامه خبر
1401/05/24
ادامه خبر
1401/05/09
ادامه خبر
1401/01/21
ادامه خبر
1400/10/01
آبیاری قطره‌ای زیر سطحی یا Subsurface Drip Irrigation (SDI) نوعی آبیاری قطره‌ای است که در آن با قرار دادن لوله های آبده و قطره چکان‌ها در زیر سطح خاک، آب و عناصر غذایی در اختیار گیاه قرار می گیرند. در سالهای اخیر با ساخت تجهیزات جدید و کسب تجربیات در خصوص طراحی، مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری قطره‌ای زیر سطحی این نوع سامانه‌ها بیش از پیش در حال گسترش می باشند.ادامه خبر
1400/09/29
ادامه خبر
1400/09/23
تاریخ: دوشنبه 29 آذر‌ماه زمان: 9 صبح الی 11:30ادامه خبر
www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia