بازگشت كميته‌هاي منطقه‌اي
  
    < كميته‌هاي منطقه‌اي   < 


به‌ منظور پيگيري‌ مصوبات‌ گروه‌هاي‌ كار كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ و بدست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهي‌ از مسايل‌ آبياري‌ و زهكشي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور، ايجاد كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ ضروري‌ تشخيص‌ داده‌ شد. بنابراين‌ به‌ پيشنهاد هيئت‌ اجرايي‌ و تصويب‌ شورايعالي‌ در نه‌ استان‌ مهم‌ كشور كميته‌ منطقه‌اي‌ داير شد.

در ادامه‌ براي‌ انجام‌ يكنواخت‌ كارها در سطح‌ كشور و جلوگيري‌ از كارهاي‌ تكراري‌ هيئت‌ اجرايي‌ مبادرت‌ به‌تهيه‌ شرح‌ وظايفي‌ براي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ نموده‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شورايعالي‌ نيز رسيده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اين‌كميته‌ها با جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ و شناسنامه‌ طرح‌هاي‌ آبي‌ استان‌هاي‌ مربوطه‌، و انتقال‌ سياست‌هاي‌ گروه‌هاي‌كار كميته‌ ملي‌ مي‌توانند خدمت‌ قابل‌ توجهي‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميته‌ ملي‌ آبياري‌ و زهكشي‌ نمايند. اسامي‌ كميته‌هاي‌ منطقه‌اي‌ و مسئولان مربوطه در زير آمده‌ است‌.


   
 

 

فاطمه سلحشور

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي گيلان

http://glrw.ir

محسن مسعودیان

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي مازندران

  

 

حبیب الله کریمیان

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي خراسان

مهدي قيصري

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي زاينده ‌رود

http://zayanderud.irncid.ir

 

 

سيدعلي اشرف صدرالديني

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي آذربايجان شرقي

 كامران زينال‌زاده

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي آذربايجان غربي

 

 

رضا كامياب ‌مقدس

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي كرمان

علی آرمان

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي كرمانشاه

 

 

نرگس ظهرابي

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي خوزستان

مهدي جورابلو

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي سمنان

 

   

پیمان  دانشکار آراسته

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي قزوین

علیرضا پیل پایه

كميته منطقه‌اي آبياري و زهكشي اردبیل


 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia