بازگشت گروه کار مدیریت سیلاب
  
    < گروه کار مدیریت سیلاب   < اعضاي اصلي   < 


 

((صفحه در حال به روز رسانی است))

 

گروه‌کار كارشناسان رهيافت‌هاي فراگير مدیریت سیلاب كميته ملي آبياري و زهكشي ايران از سال 1377 تشكيل گردید و با تاليف 3 كتاب و برگزاري 5 كارگاه فني نقش مهمي در معرفي روش‌ ‌هاي غيرسازه‌اي و هم افزايي‌ آنها با روشهاي سازه‌اي در كشور ايفا نموده است. از طرف ديگر حضور پيوسته و فعال نماينده كارگروه در كتگره‌ها و اجلاس بين‌المللي علاوه بر انتقال تجارب دست اول بين‌المللي مديريت سيلاب به كشور موجب گرديده كه ايران صاحب كرسي رياست اين كارگروه بين‌المللي شود. عنوان كارگروه بين‌المللي در سال 2018 با پيشنهاد نماينده ايران و رئيس كارگروه به "مديريت تطبيقي سيلاب"  (Adaptive Flood Management)تغيير يافت. محور اصلي كارگروه جديد راهكارهاي تطبيق با عدم قطعيت‌ها از جمله تغيير اقليم مي‌باشد و كارگروه بين‌المللي در حال تاليف كتابي تحت همين عنوان است.

 

اهم فعاليت‌هاي اين گروه‌كار از ابتدا تاكنون به شرح زير مي‌باشد:

 

کتاب‌‌ها و نشريات منتشر شده:

ترجمه و تألیف برخی از کتاب‌ها یا نشریات در سطح ملی و بین المللی در زمینه كاري مرتبط با شرح وظايف گروه، ‌از جمله فعالیت‌های مؤثر اين گروه‌‌كار بوده است. از مجموعه انتشارات چاپ شده این گروه کار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

تاليفات كارگروه بين‌المللي نيز عبارتند از:

 

 

کارگاه‌های فنی برگزار شده:

 

 اعضای فعلی گروه‌کار:

¡      آقاي کامران امامی

¡      آقای مهرداد برخوردار

¡      آقای علی چاوشیان

¡      آقای علی حیدری

¡      آقای آرش اخوان

¡      آقای سلیمان امامی

¡      آقای مجتبی نوری

¡      خانم غزال جعفری

¡      خانم شادی مرادی

¡      خانم سحر نوروزی

 

همچنين از جمله افراد و پیشکسوتانی که پیش از این در این گروه‌کار فعالیت داشته‌اند می‌توان به خانم ها ثابت­ رفتار، سبکرو، بهنام و آقایان سياهي، واحدي، احتشامي، اسدالهي، شيعتي، اشرفي، منوري، محمدي، ملك، زرنكابي، سريري، احساني، مهردادي، سعيدي، عدل، ابوالفضلي، جبلي، قدوسي، عمادي، جواهري، مولايي، جوادي، انصاري، ابوالفضلي، شايان، كريمي، محب‌تاش، ثابتي، سريري، فرهنگي، عادلي، رئوفي، حسيني، كريميان، سلامت، منعم، ميرشكرايي، گروسي،  صفي‌نژاد و رسان‌نژاد اشاره نمود که بدينوسيله از تلاش‌هاي این عزیزان نیز سپاسگزاری مي‌شود.

 
 

 

 

 

کامران امامی

مهرداد برخوردار

علی چاوشیان

 

  

علی حیدری

آرش اخوان

سلیمان امامی

 

مجتبی نوری

غزال جعفری

شادی مرادی

 

 

سحر نوروزی

 

 

 

 


www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia